Skip to content

Com triar adequadament els beneficiaris d’una assegurança de vida

Vols contractar una pòlissa de vida? Si és així, a més de comparar diferents opcions, una de les qüestions més importants serà decidir qui seran els teus beneficiaris. Aquestes seran les persones que, després de la teva defunció, podran cobrar la suma assegurada. En aquest nou article et compartim algunes recomanacions per a triar, de manera adequada, als beneficiaris de la teva assegurança de vida.

Qui són els beneficiaris d’una assegurança de vida?

Independentment de la modalitat d’assegurança de vida contractada, totes tenen alguna cosa en comú: el pagament d’una indemnització quan ocorri un dels sinistres estipulats en la pòlissa (defunció, invalidesa, malaltia greu, etc.). Les persones que rebran aquesta prestació es coneixen com a “beneficiaris”.

En altres paraules, un beneficiari és la persona o persones que tenen dret a rebre la indemnització prevista en les condicions generals de la pòlissa de vida. Qui els designa és el prenedor de l’assegurança, qui habitualment el fa en funció dels llaços de parentiu (fills, cònjuge, germans, descendents…). No obstant això, que existeixi un grau de familiaritat no és obligatori a l’hora de triar als beneficiaris.

Consells per a la designació dels beneficiaris d’una assegurança de vida

Ara que ja saps qui són els beneficiaris d’una assegurança de vida, et deixem alguns consells per a designar-los sense problemes.

Expressa clarament qui seran els teus beneficiaris

Ser transparent, clar i sincer és la millor manera d’evitar tensions entre els successors. A més, serà una bona manera de simplificar els tràmits per als beneficiaris, quan necessitin demostrar a l’asseguradora que tenen dret a cobrar la indemnització.

Tria a més d’un beneficiari

Aquesta és una recomanació per si de cas el beneficiari i el prenedor de l’assegurança moren al mateix temps. Per tant, és convenient que existeixin beneficiaris secundaris i terciaris. Veurem a què ens referim amb cadascun d’ells.
Els secundaris rebran la indemnització en cas que el beneficiari primari no pugui cobrar la indemnització. També se’ls coneix com a beneficiaris de segona línia.
D’altra banda, tenim als beneficiaris terciaris, els qui, en casos extraordinaris, podran rebre la indemnització si tant el beneficiari primari com el secundari moren.

Pren precaucions si el beneficiari és un menor d’edat

A vegades, contractar una pòlissa de vida es fa perquè els fills no quedin desprotegits i tinguin cobertes certes despeses. No obstant això, un menor d’edat no pot cobrar directament la indemnització d’una assegurança de vida. Per això, el recomanable és deixar els diners a càrrec d’un fons de fideïcomís i que sigui el gestor qui el lliuri. En cas contrari, serà el tribunal qui s’encarregui de nomenar un gestor, qüestió que podria trigar i retardar de manera important el lliurament dels diners.

Usa un llenguatge adequat

Parlar de “descendents” o “hereus” pot ser una forma molt àmplia de designar als beneficiaris. Per això, cal assegurar-se de ser molt específic i nomenar-los amb nom i cognom. Així mateix, convé que també es detalli el percentatge d’indemnització al qual cadascun té dret.

Estudia la situació econòmica dels teus beneficiaris

És important valorar si els familiars poguessin tenir problemes econòmics en el futur. Si els sers estimats ja compten amb un cert patrimoni per a fer front a possibles dificultats, potser és interessant destinar els diners a institucions o organitzacions sense ànim de lucre.

Revisa periòdicament la teva pòlissa d’assegurança

Sempre que no s’hagi designat a un beneficiari irrevocable, serà possible canviar els beneficiaris en qualsevol moment mentre la pòlissa estigui vigent. Pot ser que es necessiti incloure a un fill que acaba de néixer o que, després d’una separació, s’exclogui a l’exparella com a beneficiària de la pòlissa. El prenedor de l’assegurança sempre és lliure de fer modificacions.

Així mateix, en el cas que l’assegurat mori sense haver nomenat els seus beneficiaris, el repartiment de la indemnització es farà entre els descendents o familiars directes que figurin en el testament. La distribució dels diners es farà de manera equitativa.

Al voltant de la designació dels beneficiaris d’una assegurança de vida existeixen molts dubtes. Si tens preguntes sobre com contractar la millor assegurança de vida, contacta amb els nostres assessors experts i decideix si aquest és el producte que més et convé a tu i als teus sers estimats.

 

Back To Top