Skip to content

La prima d’assegurances de vida baixa si porto una vida sana?

Si bé les assegurances de vida són cada vegada més accessibles, una dels dubtes més habituals és quins factors influeixen en la prima de les assegurances de vida i com abaratir el cost d’aquest. Per aquesta raó, analitzem si és possible reduir costos si portes un estil de vida saludable.

La prima de l’assegurança de vida és més barata si porto una vida sana?

Quan una persona està interessada a contractar una assegurança de vida, la companyia d’assegurances ha de valorar el nivell de risc que correrà en assegurar-la. Per a això, la companyia realitza una entrevista detallada a partir de la qual investiga tant els hàbits quotidians com les malalties que pateix el client. A partir d’aquestes dades, i en funció d’uns criteris estadístics, l’asseguradora augmentarà o disminuirà la prima de l’assegurança de vida. Per exemple, la probabilitat que una persona que consumeix una dieta rica en greixos i sucres desenvolupi diabetis és major que la d’una persona que porta un estil de vida saludable. Així mateix, aquelles persones que adopten una vida sedentària són més propensos a sofrir malalties cardiovasculars i els qui fumen poden patir càncer de pulmó.

És a dir, com més inadequats i perillosos siguin els hàbits d’una persona, major serà la prima de l’assegurança de vida que haurà d’abonar. Al cap i a la fi, uns hàbits nocius per a la salut augmenten la probabilitat de desenvolupar malalties greus en el futur. Per aquesta raó, ser fumador o practicar esports de risc —com a busseig, surf, boxa o paracaigudisme— incrementaran la prima.

Un altre factor que tenen en compte les asseguradores per a establir el risc i, per tant, el cost de l’assegurança és l’estat de salut de l’assegurat. De fet, la companyia pot sol·licitar un examen mèdic per a comprovar l’estat de salut, especialment si s’ha produït una operació de risc, malalties contínues o una malaltia greu, com el càncer.

No obstant això, cal tenir en compte que, si bé els hàbits i l’estil de vida afecten la prima de l’assegurança de vida i poden abaratir o encarir el cost de la pòlissa, existeixen altres aspectes que tenen major pes.

Quins altres factors influeixen en la prima de les assegurances de vida?

Si bé una vida sana pot reduir els costos en la prima de l’assegurança de vida, les companyies d’assegurances prioritzen altres detalls del client per a calcular la probabilitat que es produeixi una defunció.

Edat

L’element principal que les asseguradores utilitzen per a establir la prima és l’edat de l’assegurat. I és que, per regla general, les persones joves corren menys risc de desenvolupar malalties incapacitants o mortals.

Capital assegurat

Un altre factor que influeix en la prima de l’assegurança de vida és el capital assegurat, és a dir, la quantitat de diners que l’assegurat desitja deixar als seus beneficiaris. Dit d’una altra manera, si el capital assegurat és 50 000 €, la pòlissa d’assegurança serà més econòmica que si el capital és 150 000 €.

Professió

El treball que exerceixi l’assegurat també afectarà la prima de l’assegurança de vida. De fet, algunes companyies ofereixen pòlisses especials per a sectors professionals concrets.

Cobertures

Si bé la defunció està inclosa en totes les assegurances de vida, és possible afegir més cobertures a l’assegurança —com la incapacitat temporal, absoluta o permanent— que encariran la prima.

La prima de l’assegurança de vida pot canviar?

Encara que cada vegada és més freqüent l’ús de tecnologia per a personalitzar els preus de les assegurances en funció de les característiques i circumstàncies de cada client, la veritat és que les primes de les assegurances de vida sofreixen un lleuger increment amb el pas dels anys. No obstant això, els motius d’aquest augment de preu han de quedar reflectit en la clàusula de revaloració automàtica. En cas contrari, l’asseguradora haurà d’avisar amb dos mesos d’antelació perquè l’assegurat decideixi si continuar o no amb l’assegurança.

Adoptar un estil de vida saludable no sols afavorirà una vida més plena i llarga, sinó que repercutirà positivament en la prima de l’assegurança de vida. Així que recorda que no hi ha millor assegurança de vida que mantenir-se actiu, portar una alimentació saludable, descansar correctament i tenir relacions personals sanes.

Back To Top